Darmowa pomoc prawna - gdzie szukać

Darmowa pomoc prawna – gdzie szukać

Jak mówi stara rzymska paremia ignorantia iuris nocet. Warto zatem znać swoje prawa i reagować zawsze na czas i stosownie do sytuacji. Ja zawsze powtarzam, że prawo jest jak medycyna. Prawie każdy, prędzej czy później, zetknie się z jakimś problemem. Trzeba wtedy działać szybko i zdecydowanie. Nie oznacza to jednak, że dochodzenie swoich praw musi wiązać się z ponoszeniem kosztów. Możliwości darmowej porady jest całkiem sporo i w wielu przypadkach nie ma sensu korzystać z odpłatnych usług. Szczególnie jeśli stanowiłoby to obciążenie dl naszego budżetu domowego. Niestety, niewiele osób wie jak działa darmowa pomoc prawna i gdzie jej szukać. Dlatego dzisiaj postaram się wskazać Wam drogi do uzyskania kompleksowej i darmowej porady prawnej na najwyższym poziomie.

Kliniki prawa, studenckie poradnie prawne

Kliniki prawa pomagają zazwyczaj w sprawach mniejszej wagi. Nie jest to jednak regułą. Dlatego warto zgłosić się do nich z każdym problemem prawnym. Instytucje tego typu znajdują się przy wyższych uczelniach, które prowadzą kształcenie na kierunku prawo. W ramach kliniki, bezpłatną pomoc świadczą studenci prawa pod nadzorem profesorów z uczelni.

Studenckie poradnie prawne udzielają porad, sporządzają pisma procesowe, a nawet prowadzą całe sprawy. Jedyna rzecz, o której trzeba pamiętać to terminy. Dlatego jeśli tylko napotykamy na problem natury prawnej, niezwłocznie należy poszukać pomocy. W celu znalezienia kliniki w swojej okolicy, należy w pisać w wyszukiwarkę frazę klinika prawa i swoją miejscowość lub frazę studencki ośrodek pomocy prawnej i miejscowość lub studencka poradnia prawna i miejscowość. Np. klinika prawa Warszawa. Kliknij TUTAJ, aby przenieść się na stronę wyszukiwarki. Pomocy można także szukać bezpośrednio na uniwersytetach.

Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawie, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym;
  • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, która także jest oferowana w ramach darmowej pomocy prawnej.

Aby znaleźć punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną należy wpisać w wyszukiwarkę frazę nieodpłatna pomoc prawna i swoją miejscowość. Np. nieodpłatna pomoc prawna Olsztyn. Informacje na temat punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną można także otrzymać kontaktując się z każdym sądem na terenie Polski.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kto może zgłosić się do RPO?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić:

  • każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa;
  • każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest;
  • osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi działalność przede wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków (potocznie nazywanych skargami), będących jednym z konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności. Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej formy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwość można skorzystać infolinii pod numerem 800 676 676. Rozmowy są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie całego kraju. Zgłoszenie sprawy może być przekazane w formie elektronicznej lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie Rzecznika.

Dodatkowo instnieją instytucje zajmujące się określoną dziedziną praw i wolności. Należy tutaj wymienić:

  • Rzecznik Finansowy – Jeżeli Twoja sprawa związana jest kredytami, pożyczkami, ubezpieczeniami;

Podsumowanie

W artykule przedstawiłem jak działa darmowa pomoc prawna i gdzie jej szukać. Mam nadzieję, że pomoże Wam to rozwiązać ewentualne problemy natury prawnej. Zapraszam także do przeczytania innych moich artykułów, które znajdziecie TUTAJ.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *