Dlaczego Twoja firma nie przynosi zysków

Dlaczego Twoja firma nie przynosi zysków

Zastanawiasz się dlaczego Twoja firma nie przynosi zysków? Mogą to być zbędne, nadmierne wydatki, sytuacja rynkowa, nietrafione decyzje inwestycyjne itd. Jest jednak jedna kluczowa rzecz, nad którą pracodawca może łatwo zapanować i poprawić w ten sposób rentowność firmy. To kapitał ludzki, który jest największym dobrem każdego przedsiębiorstwa. Dlatego dzisiaj omówię, jak odpowiednio dobrać pracowników, aby poprawić funkcjonowanie firmy. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł idealnie sprosta wyzwaniom jakie stawia rynek pracy w procesie rekrutacji i skutecznie pomoże pracodawcy w wyborze właściwego kandydata. Należy przy tym pamiętać, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie zawsze uda się zauważyć wszystkie cechy – zarówno pozytywnie jak i negatywne – charakteryzujące przyszłego pracownika. Dlatego równie ważna jest obserwacja w okresie próbnym, podczas codziennej pracy.

Jak znaleźć dobrego pracownika

W dobie dzisiejszej konkurencji na rynku pracy wykształcenie wyższe, ukończone dodatkowe kursy, czy znajomość języków obcych – to standard. Na co zatem pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę i to nie tylko w procesie rekrutacji, lecz także w codziennej pracy? Już podpowiadam. To, co charakteryzuje najlepszych kandydatów i pracowników, to kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Czym jest inteligencja emocjonalna (EI)

Istnieją dwa rodzaje inteligencji istotne w procesie rekrutacji. Inteligencja racjonalna oraz emocjonalna. Pierwsza odpowiada za umiejętności związane z obliczeniami, planowaniem, analizowaniem, łączeniem faktów, rozwiązywaniem problemów. Są to bez wątpienia istotne i poszukiwane cechy na rynku pracy, jednak – jak się okazuje – nie są one kluczowe. Natomiast inteligencja emocjonalna to umiejętność rozumienia i kontrolowania reakcji emocjonalnych. Należy jednak zauważyć, że inteligencja poznawcza ≠ inteligencji emocjonalnej. To dwie odrębne cechy !

Składniki inteligencji emocjonalnej:

– spostrzeganie emocji

– posługiwanie się emocjami

– rozumienie emocji

– radzenie sobie z emocjami

Co o procesie rekrutacji mówi nauka

„Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami albo, że osoby o wysokim ilorazie inteligencji często z trudem radzą sobie w życiu”? Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna w praktyce”.

„Klasyczną pomyłką jest założenie, że jeżeli ktoś posiada szeroką wiedzę specjalistyczną, tym samym posiada też umiejętność przewodzenia innym”. Daniel Goleman, „Inteligencja emocjonalna w praktyce”.

„To jak radzimy sobie z emocjami ma bezpośrednie przełożenie na osiąganie sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Należy przy tym pamiętać, że przy dążeniu do sukcesu na najwyższych szczeblach zarządzających i na stanowiskach kierowniczych, inteligencja emocjonalna zapewnia niemal wszystko, co potrzebne jest do osiągnięcia przewagi nad konkurentami”. Daniel Goleman, „Inteligencja emocjonalna w praktyce”.

Daniel Goleman, amerykański psycholog, przeanalizował sytuacje życiowe absolwentów Harvardu i zauważył, iż nie zawsze wybitne wyniki w szkole i wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) mają przełożenie na sukces w życiu zawodowym. Z powyższych rozważań wyłonił się zbiór pewnych charakterystycznych atrybutów, które prowadzą ludzi do sukcesu zawodowego. Okazało się bowiem, że za powodzenie w największym stopniu odpowiada inteligencja emocjonalna.

Według Daniela Golemana, który pomógł popularyzować inteligencję emocjonalną, składa się ona z pięciu kluczowych elementów: samoświadomości, samoregulacji, motywacji, empatii oraz umiejętności społecznych.

Dlaczego firma nie przynosi zysków – czyli to co najbardziej powinno zainteresować rekrutera

Przekładając założenia Golemana na praktyczne aspekty procesu rekrutacji, pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę czy przyszły, bądź obecny pracownik posiada poniższe cechy:

Zewnętrzne

  • Empatia – zdolność do odczuwania stanów emocjonalnych innych osób, rozumienie ich emocji, a także umiejętność spojrzenia na sprawę z perspektywy drugiej osoby. To także rozpoznawanie potrzeb innych i wspieranie ich w rozwoju.
  • Asertywność – odwaga w posiadaniu oraz wyrażaniu własnego zdania, nie ulegając presji otoczenia. W analizowaniu tej cechy ważne jest zwrócenie uwagi na mnogość inspiracji i zainteresowań, które są motorem rozwoju każdej firmy.
  • Przywództwo – ta cecha w dużej mierze opiera się na optymizmie oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do koniecznych zmian. Ludzie muszą wiedzieć , że podążają we właściwym kierunku. Nie ma miejsca na wahania. Kolejnym ważnym elementem jest umiejętne prowadzenie zespołu ludzi. Odbywa się to poprzez generowanie nowych pomysłów oraz sprawianie, że inni chętnie się w nie angażują. Przywództwo to także wewnętrzna motywacja, podejmowanie własnych inicjatyw oraz wyznaczanie nowych celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji w poczuciu odpowiedzialności za własne działania. Przywódca musi także posiadać umiejętność pracy pod presją czasu oraz sprawnie znajdować właściwe rozwiązania w kryzysowych sytuacjach.
  • Perswazja – umiejętność przekonywania innych do własnych racji, rozwiązań oraz wzbudzanie u nich określonych zachowań – bez użycia manipulacji.
  • Współpraca – zdolność budowania relacji i tworzenia więzi, umiejętność pracy w grupie, współdziałania na rzecz wspólnego celu. Tutaj należy zwrócić uwagę także na Łatwość rozwiązywania konfliktów. Współpraca to także umiejętność słuchania i wyciągania wniosków, a także otwartość na różnorodność, na wszystko co nowe i jeszcze nie poznane.

Wewnętrzne

  • Samoświadomość – czyli osoba rozumie co się z nią dzieje, potrafi określić emocje, które przeżywa. Ma to szczególne znaczenie w trudnych i stresujących sytuacjach decyzyjnych. Niezbędna jest także świadomość mocnych i słabych stron oraz wykorzystywanie tych, które nam służą i pracy nad tymi, które nas ograniczają.
  • Prawidłowa samoocena – niezawyżona ani niezaniżona. Umiejętność podnoszenie się z porażek oraz bezkompleksowa reakcja na krytykę są tutaj kluczem do sukcesu. Właściwa samoocena to także zapomnienie o wstydzie przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów kultury osobistej.
  • Opanowanie (samokontrola i samoregulacja) – czyli umiejętność panowania nad swoimi emocjami oraz zachowaniami. Nie pokazywanie złych emocji, obserwacja, kontrola, zrozumienie i pokonywanie negatywnych odczuć. Aby to osiągnąć bardzo ważne jest kierowanie się trwałymi wartościami.

Dlaczego Twoja firma nie przynosi zysków – Podsumowanie

Pracodawcy coraz częściej dostrzegają, że osoby o wysokim poziomie inteligencji racjonalnej (IQ) charakteryzują się często niskim poziomem inteligencji emocjonalnej (EQ).

Znalazło to szerokie uzasadnienie w trendach zatrudniania. Rekruterzy bowiem (nawet w mniejszych firmach) coraz częściej sięgają po sprawdzone, obiektywne metody z zakresu psychologii. Według badań przeprowadzonych przez Howarda Gardnera i potwierdzonych przez Daniela Golemana, inteligencja racjonalna przyczynia się zaledwie w 20% do osiągnięcia sukcesów życiowych. Zaś 80% stanowią kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej. Dlatego też pracodawcy, od pewnego czasu dostrzegają ten potencjał i zdecydowanie częściej wybierają kandydatów o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, niż racjonalnej.

Kandydaci o wysokim ilorazie inteligencji emocjonalnej są bardziej pewni siebie, potrafią w pełni wykorzystać swoje umiejętności, cechują się samomotywacją, są otwartości na nowe rozwiązania, na świat i na ludzi. Dodatkowo posiadają szerokie kompetencje społeczne. Odczuwają empatię, potrafią tworzyć trwałe więzi, a także z łatwością przychodzi im rozwiązywanie konfliktów oraz współpraca w zespole. Te wszystkie cechy stanowią o ich sile i wartości jaką mogą wnieść do przedsiębiorstwa. Dlatego, jeśli Twoja firma nie przynosi zysków, zrewiduj w pierwszej kolejności kapitał ludzki. Dobierając właściwych pracowników, firmy umacniają swoją pozycję rynkową i stają się bardziej konkurencyjne, a co za tym idzie, także bardziej zamożne. Każdy pracodawca powinien pamiętać, że kapitał ludzki to podstawowa i zarazem kluczowa wartość firmy.

Jeśli jesteś pracownikiem to koniecznie zajrzyj Tutaj.

Obrazek: jaydeep_

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.