Jak zdobyć fundusze na własny biznes

Jak zdobyć fundusze na własny biznes

Pytanie “jak zdobyć fundusze na własny biznes” nurtuje głównie tych, którym marzy się praca na własny rachunek. Nawet jak już mamy super pomysł, to do jego realizacji potrzebujemy – często niemałych – funduszy. I na tym etapie pojawiają się przeszkody, które możemy postrzegać jako barierę nie do pokonania. Ale bez obaw. Świat idzie do przodu i obecnie na większość problemów czekają gotowe rozwiązania. Dlatego dzisiaj zaprezentuję Wam 10 sposobów na pozyskanie środków potrzebnych do realizacji planów biznesowych.

1. Praca wakacyjna za granicą

Pomimo ostatnich wzrostów płac, Polska nadal zajmuje dalekie miejsce w europie pod względem stosunku zarobków do wydatków. Dlatego Polacy często decydują się na długo lub krótko terminową emigrację. Jest to także świetna okazja, aby zdobyć fundusze na własny biznes. Najpopularniejsze kierunki wyjazdów zarobkowych to Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Holandia i Niemcy. Dwa pierwsze kraje są w czołówce ze względu na język oraz szybką możliwość podjęcia zatrudnienia. Wiodącą branżą –ze względu na wysokość napiwków – jest gastronomia. W Norwegii, Holandii i Niemczech znajdziemy dużo ofert pracy bez wymogu znajomości języka lub z komunikatywną znajomością angielskiego. Kwota jaką uda nam się dołożyć zależy głównie od sposobu gospodarowania pieniędzmi oraz umiejętności zarządzania potrzebami. Jeśli nie jesteśmy rozrzutni to wyjazd za granicę pozwoli nam odłożyć przyzwoitą sumę, która może przyczynić się do realizacji marzeń w zakresie stworzenia własnego biznesu. Niektóre strony na których możemy szukać pracy to: https://www.niedziela.nl/, http://www.poloniusz.pl/, https://www.mojanorwegia.pl/

2. Anioły biznesu

Business angels, czyli anioły biznesu, to osoby fizyczne, które inwestują w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu, wnosząc jednocześnie do przedsięwzięcia swoje doświadczenie, wsparcie know-how oraz zdolności i kontakty biznesowe.

Najpopularniejsze, działające w Polsce sieci aniołów biznesu:

  • Business Angels Club “PolBAN” – najstarsza sieć w Polsce działająca od 2003 r. Finansuje projekty w fazie early-stage spełniające warunki innowacyjności oraz perspektywiczności rynku.
  • Lewiatan Business Angels – największa polska sieć aniołów, działająca przy Konfederacji Lewiatan. Poszukują projektów z różnych branż, które wyróżniają się kreatywnością oraz potencjałem wzrostowym.
  • Hedgehog Fund – fundusz aniołów biznesu inwestujący w projekty technologiczne.
  • Akcelerator Innowacji NOT – skupiający inwestorów z różnych kierunków biznesowych. Nie jest to jednak typowa sieć aniołów biznesu lecz łączy cechy inkubatora przedsiębiorczości.
  • Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu – to ponadregionalna platforma współpracy, służącą nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami, a projektodawcami (pomysłodawcami). Zrzesza 59 inwestorów.
  • Grupa Trinity S.A. – spółka inwestująca głównie na rynku niepublicznym, poszukuje interesujących przedsięwzięć głównie z sektora technologicznego. Kapitał oferowany jest najczęściej w formie Venture Capital, dzięki czemu eksperci Grupy Trinity S.A. wspierają spółki portfelowe, oferując im know-how.

3. Znalezienie prywatnego wspólnika

Ci którzy mogą liczyć na wsparcie rodziny lub przyjaciół powinni zaproponować im możliwość przyłączenia się do realizacji swojego pomysłu. Uzyskamy w ten sposób potrzebny kapitał oraz pomoc na etapie rozwoju oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W końcu “co dwie głowy to nie jedna”.

4. Fundusze venture capital i private equity

Inwestycje private equity to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia poziom kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, dokonania przejęć lub wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa. Podmioty realizujące inwestycje private equity dzielimy na instytucjonalne oraz nieinstytucjonalnych. Do pierwszej grupy należą głównie różnego rodzaju fundusze i przedsiębiorstwa. Do drugiej grupy zaliczają się aniołowie biznesu.

5. Inkubatory przedsiębiorczości

Jest to ciekawe rozwiązanie i wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i nie wiedzą jak zrobić to samodzielnie, bądź po prostu przerażają ich towarzyszące otwarciu i prowadzeniu firmy formalności. Inkubatory oferują przedsiębiorcom powierzchnię (np. najczęściej biurową) i różnego rodzaju usługi (najczęściej prawne i księgowe). Najczęściej spotykaną formą inkubatora są inkubatory akademickie. W założeniu są one skierowane do pracowników akademickich oraz studentów. Natomiast w praktyce może skorzystać z nich każdy.

Zalety

Niewątpliwą zaletą inkubatorów jest ograniczenie kosztów oraz ryzyka podczas wprowadzania w życie pomysłu biznesowego. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z przestrzeni biurowej oraz z usług prawnych czy księgowych w ramach jednej, niskiej zryczałtowanej opłaty. Często można także liczyć na szkolenia branżowe oraz doradztwo biznesowe. Dodatkowo przedsiębiorca nie musi martwić się takimi sprawami jak odprowadzanie podatku dochodowego, VAT czy składki ZUS.

Wady

Do wad stawiania pierwszych kroków w biznesie w ramach omawianego modelu należy zaliczyć prowadzenie działalności pod szyldem inkubatora. Wiąże się to z ograniczonymi możliwościami promocji, ponieważ przeprowadzone transakcje np. w prowadzonym sklepie internetowym, w których wystawiana jest faktura, wskazywać będą dane inkubatora jako sprzedawcy. Każda zmiana kierunku lub pola działania będzie wymagała zgody inkubatora, co może ograniczać innowacyjność oraz szybkość działania.

6. Pożyczka

Pierwszym i podstawowym dokumentem, na podstawie którego możemy starać się o pożyczkę jest wpis do rejestru działalności gospodarczej. Dodatkowo bank będzie wymagał od nas zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w ZUS oraz US. Naturalnie, bank będzie również potrzebował zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia udzielanego kredytu, chociażby w postaci hipoteki na nieruchomości. Bardzo ważnym elementem w procesie uzyskania pożyczki na nową firmę jest dobry biznesplan. To właśnie informacjami zawartymi w biznesplanie możemy przekonać pożyczkodawcę do racjonalności oraz potencjału naszych założeń i tym samym do podjęcia korzystnej dla nas decyzji.

7. Fundusze unijne

Wszystkie informacje na temat funduszy unijnych możecie znaleźć na rządowej stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Dodatkowo w większości polskich miast działają punkty informacyjne, w których doradcy odpowiedzą nieodpłatnie na wszystkie Wasze pytania. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajduje się na ulicy Domaniewskiej 39A , 02-672 Warszawa. Do odnalezienia punktu w dogodnej dla Was lokalizacji służy wyszukiwarka zamieszczona na powyższej stronie.

8. Urząd pracy

Jeśli jesteśmy bezrobotni, możemy skorzystać z funduszy oferowanych przez urzędy pracy. Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą na ten cel pozyskać aż do 40 tys. zł z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Warunkiem uzyskania dotacji jest brak zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nie może też toczyć się przeciwko nam postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. Wymogiem jest też nie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres roku przed przystąpieniem do projektu.

Zachęcam także do przeczytania artykułu o zawodach przyszłości, które mogą stanowić drogę do własnego biznesu. Nie zapominajmy, że fundusze na własny biznes możemy zdobyć także wykonując pracę, która może nas nie interesuje, lecz przynosi na tyle wysokie profity, abyśmy mogli myśleć o realizacji swoich własnych planów biznesowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *