Lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania

Lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania

Jakiś czas temu napotkałem na pytanie, czy jest jakaś lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. Udzielając porady zainteresowanej osobie zacząłem zastanawiać się, czy w internecie faktycznie nie można odnaleźć prostej i wyczerpującej odpowiedzi. W dobie tak łatwego dostępu do informacji wydawało mi się, że takie kwestie bardzo łatwo każdy może ustalić we własnym zakresie. Postanowiłem to sprawdzić.

Wpisałem frazę “Lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania” w Google

Jako pierwsza pojawiła się strona adwokata Michała Walczaka. Poniżej fragment artykułu:

Już na wstępie odpowiedzi zawsze podkreślamy, iż nie ma publicznie dostępnej listy osób poszukiwanych w związku z ENA gdzie można sprawdzić swoje nazwisko. W celu rozpoczęcia sprawdzenia najlepiej najpierw wydobyć wypis z Krajowego Rejestru Karnego. W wypisie nie są również wskazane ENA ale fakt poszukiwania listami gończymi lub wydanymi postanowieniami o tymczasowym aresztowaniu już tak. Idąc tropem tych informacji można w konkretnym Sądzie Okręgowym uzyskać informacje o wydanym ENA. Oczywistością jest, iż przyjazd do Polski w takiej sytuacji jest ryzykowny stąd warto skorzystać z usług adwokata, który bezpieczenie uzyska wszystkie potrzebne informacje.

Już na samym początku należy podjąć polemikę z powyższą opinią. Oczywiście nie ma publicznej listy osób poszukiwanych na podstawie ENA. Z tym należy się zgodzić. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją rejestry, do których mają dostęp określone osoby. Do tej kwestii autor się nie odnosi, a dalsza część artykułu stanowi jedynie nakierowanie klienta na skorzystanie z usług adwokata. W dodatku tekst zawiera błąd językowy w ostatnim zdaniu.

Kolejna strona należy do pana Damiana Tomanka. Tutaj także odnajdujemy podobną retorykę. Pozwólcie, że przytoczę najbardziej istotny fragment:

Jeżeli nie jesteś poszukiwany listem gończym, to również nie będziesz poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Jeżeli natomiast wydano za Tobą list gończy, to z zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny będzie wynikało, kto Cię poszukuje i jaka jest sygnatura akt Twojej sprawy. Wówczas z łatwością adwokat na podstawie akt ustali, czy oprócz listu gończego wydano za Tobą europejski nakaz aresztowania.

Tak więc pan Damian Tomanek, również sugeruje skorzystanie z adwokata.

Opinia własna

Powyższe porady nie są fałszywe, lecz z pewnością są niekompletne. Należy zgodzić się z twierdzeniem, że umocowany obrońca bez trudu ustali, czy za daną osobą został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Tylko, że zaangażowanie pełnomocnika wiąże się z kosztami. Dlatego zamiast oferować płatną usługę, adwokat powinien w pierwszej kolejności doradzić w jaki sposób można samemu uzyskać potrzebne informacje. Za taką postawą przemawia specyfika zawodu adwokata oraz misja społeczną jaką wypełnia każdy obrońca.

Należy bowiem zauważyć, że lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania niewątpliwie istnieje.

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania został ustanowiony decyzją ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Nowe zasady istotnie uprościły długie procedury ekstradycyjne, które dawnej były stosowane przez państwa członkowskie UE.

Kto wydaje Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania wydaje właściwy sąd okręgowy w sprawie zawisłej przed tym sądem lub na wniosek sądu rejonowego lub prokuratora.

Jak działa Europejski Nakaz Aresztowania

Do obsługi nakazów we wszystkich państwach członkowskich, które przystąpiły do konwencji, zostały utworzone biura SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries). Każdy ENA jest wprowadzany do Systemu Informacji Schengen SIS II generacji. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego. Zadania w aspekcie administrowania danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w omawianych zbiorach. Usługa jest darmowa i dostępna, lecz nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą może zażądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

 • czy zbiór istnieje,
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych,
 • w jaki sposób dane są udostępniane,
 • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
 • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

Wnioski należy kierować na adres Komendanta Głównego Policji, Centralny organ techniczny ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie 30 dni.

Kliknij TUTAJ i zobacz także inne moje artykuły.

02 comments on “Lista osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania

 • Zbigniew , Direct link to comment

  Hej. Zdarzyło mi się, że w Hiszpanii spotkałem się niechcący z pewnym Volksdeutschem z Gdańska obywatelstwa polskiego, błagał mnie bardzo o pilną pomoc humanitarną, więc przyjąłem go do mojego domu na czas aby załatwił sobie nowy paszport w Barcelonie. Nawet na ten cel pożyczyłem mu 180 euro. Okazało się potem, że zużył część tych pieniędzy na zakup i spożycie narkotyków. A ponieważ mi ich nie oddał, chociaż miał z czego, bo zarobił sobie u tutejszych Niemców; zacząłem go podejrzewać o nielojalność.
  Kiedyś gdy był naćpany zwierzał mi się dlaczego z Polski wyjechał. Zaraz na drugi dzień go wygnałem ode mnie.
  Z jego opowieści wynikało że zajmował się w Polsce przestępczością zorganizowaną, w tym nielegalnym importerem przemysłowego spirytusu trującego na sprzedaż dla polskich alkoholików, którzy się tym zatruwali.
  Także dowiedziałem się od niego samego, że był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości.
  Zerwałem z nim wszelki kontakt.
  Moje pytanie jest: czy jeżeli nie ma publicznie opublikowanych listów gończych przestępców, to czy za pomoc przestępcy ściganego listem gończym, nieświadomie udzielanie takiej pomocy w jego ukrywaniu się, jest także jakimś przestępstwem i czy czekałyby na mnie jakieś karne konsekwencje za tą pomoc?
  Dlaczego nie publikuje się w sposób jawny listy poszukiwanych przestępców aby można było uniknąć omyłki udzielenia pomocy przestępcom?
  miesiąc temu naszedł na mnie ten właśnie przestępca i wołał ode mnie pieniędzy na zakup marihuany, ja akurat byłem z kolegą i nie miał odwagi na mnie agresywnie naskoczyć. Dlatego pytam polskiej policji: czy nadal jest on poszukiwany listem gończym czy ścigany, bo nie mogę tego sprawdzić w jakikolwiek sposób? Ma na imię Tomasz D. I jest urodzony w lipcu 1977 roku.

  • Paweł , Direct link to comment

   Cześć. Poplecznictwo, bo o takim przestępstwie mówimy, jest zdefiniowanie w Kodeksie Karnym w artykule 239. Wynika z niego, że odpowiedzialność ponosi jedynie osoba świadoma tego, że udziela pomocy przestępcy. Tak więc, aby można było przypisać komuś czyn polegający na udzieleniu pomocy osobie poszukiwanej, musi po stronie osoby zapewniającej schronienie istnieć zamiar pomocy osobie poszukiwanej (ukrywanej) w ukrywaniu się. W opisanej przez Ciebie sytuacji nie było ani zamiaru, ani nie byłeś świadomy, że masz do czynienia z osobą poszukiwaną. Większość osób poszukiwanych na podstawie listu gończego można znaleźć na stronie https://poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,dok.html oraz na stronach Policji w poszczególnych województwach. Na szczęście nie istnieje prawny obowiązek, aby każdą nowo poznaną osobę sprawdzać w bazach Policyjnych. Raczej możesz spać spokojnie. Raczej, ponieważ polskie prawo jest niestety bardzo chwiejne i niepewne. Pozdrawiam

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *