Piwo bezalkoholowe podczas ciąży i karmienia

Piwo bezalkoholowe podczas ciąży i karmienia piersią

Dzisiaj sprawdzimy czy niewinnie brzmiące piwo bezalkoholowe jest bezpieczne w czasie ciąży, a także odpowiemy na pytanie czy można je spożywać podczas karmienia piersią.

Ciąża a piwo bezalkoholowe

Obecnie nie ma badań bezpośrednio oceniających bezpieczeństwo napojów bezalkoholowych w ciąży. Istnieją jednak dane wskazujące, że takie napoje mogą zawierać wyższe niż oczekiwane ilości etanolu.

W badaniu przeprowadzonym przez Motherisk, 13 z 45 (29%) analizowanych napojów zawierało poziom etanolu wyższy niż deklarowany na etykiecie. W szczególności niektóre marki, twierdzące że mają stężenie alkoholu 0,0%, osiągały poziom nawet do 1,8% .

Naukowcy nie określili zakresu narażenia matki i płodu w wyniku spożycia takich ilości alkoholu. Nie ma zatem pełnego potwierdzenia klinicznego takiego ustalenia.

Wyniki te jednak sugerują, że kobiety w ciąży spożywające napoje oznaczone jako bezalkoholowe, mogą nadal być narażone na znaczne ilości etanolu. Wynikać to może z niewłaściwych informacji podanych przez producenta. W takim przypadku niektóre kobiety mogą wypić kilka drinków jednorazowo i nieświadomie dostarczyć alkohol do organizmu. Może wynikać to z przekonania, że są to napoje bezalkoholowe i że są bezpieczne dla płodu. Dlatego, kobietom w ciąży zaleca się całkowitą abstynencję. Powstrzymanie się od alkoholu dotyczy także produktów oznaczonych jako bezalkoholowe. W ten sposób eliminujemy jakiekolwiek ryzyko zaburzeń ze spektrum alkoholu u dziecka.

Karmienie piersią, a piwo bezalkoholowe

Nie ma wystarczającej ilości badań na temat niemowlęcych niepożądanych skutków narażenia na alkohol podczas karmienia piersią. Zdarzały się jednak przypadki upośledzenia rozwoju motorycznego, zaburzeń snu, zmniejszonego apetytu i hipoglikemii. Dlatego zaleca się, aby matki pijące alkohol odczekały określony czas przed karmieniem dziecka piersią.

Niedawne badania wykazały, że etanol jest wykrywalny w mleku matki po spożyciu dużej ilości ( 1,5 l) piwa bezalkoholowego o zawartości 0,41% do 0,42% alkoholu. Próbki mleka pobrano od 15 kobiet bezpośrednio po spożyciu piwa bezalkoholowego, a następnie po 1 i 3 godzinach. U dwóch kobiet badania potwierdziły stężenie etanolu do 0,0021 g / l bezpośrednio po spożyciu. Po 1 godzinie powtórzone badanie i nie stwierdzone obecności alkoholu. Naukowcy doszli do wniosku, że takie poziomy są prawdopodobnie nieszkodliwe dla niemowlęcia karmionego piersią. Dlatego umiarkowane picie napojów bezalkoholowych nie powinno powodować niekorzystnych skutków podczas karmienia piersią. Jednak ze względu na brak informacji na temat bezpieczeństwa i różnice w stężeniach alkoholu w napojach bezalkoholowych, rozsądne byłoby krótkotrwałe opóźnienie karmienia piersią po spożyciu tych napojów.

Podsumowanie

Z powyższych badań jednoznacznie wynika, że piwo bezalkoholowe nie jest wskazane podczas ciąży, a w okresie karmienia kobieta powinna zachować odpowiedni odstęp czasowy.

Linki: https://www.cfp.ca, http://www.zarobasy.pl/piwo-bezalkoholowe-korzysci-zdrowotne/

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *