Jak rodzina Rockefellerów stała się bogata

Jak rodzina Rockefellerów stała się bogata

Rodzina Rockefellerów stała się bogata za sprawą polskiego farmaceuty Ignacego Łukasiewicza. Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822 roku we wsi Zaduszniki w parafii Padew Narodowa (obecnie powiat mielecki, województwo podkarpackie) w zubożałej rodzinie szlacheckiej jako syn Józefa i Apolonii z domu Świetlik. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych w jakich znalazła się jego rodzina, rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie, a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej. W 1846 roku policja aresztowała Łukasiewicza pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko zaborcy austriackiemu. W więzieniu przebywał do 1848 roku.

Pierwsza na świecie rafineria ropy naftowej

Po wyjściu z więzienia Łukasiewicz studiował farmację w Krakowie i Wiedniu, a w 1852 roku podjął pracę w aptece Piotra Mikolascha. W tym samym roku rozpoczął badania nad ropą naftową, uzyskując naftę świetlną. 31 lipca 1853 w szpitalu na lwowskim Łyczakowie wykonano pierwszą operację chirurgiczną przy świetle lampy naftowej. Wtedy też oficjalnie narodził się polski przemysł naftowy. W 1854 roku Łukasiewicz założył pierwszą na świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać i eksploatować ropę w Bóbrce koło Krosna. Następnie w 1856 r. otworzył w Ulaszowicach koło Jasła pierwszą na świecie przemysłową destylarnię ropy naftowej. Obok biznesu Łukasiewicz zasłynął także jako wielki patriota. Wspierał finansowo ruchy narodowo-wyzwoleńcze, budował szkoły, kościoły oraz infrastrukturę drogową.

Jak to się stało, że Rockefellerowie przejęli patent Ignacego Łukasiewicza

W tamtym czasie pojęcie “patent” jeszcze nie obowiązywało. Przynajmniej nie w dzisiejszym rozumieniu tego terminu. Artyści i wynalazcy mogli chronić swoją własność intelektualną na podstawie przywileju lub przywileju pierwszeństwa. Brytyjska ustawa z 1710 r. nosząca nazwę Statutu Anny jest uważana za kolebkę prawa autorskiego.

Historia prawa patentowego

Międzynarodowe prawo patentowe zostało wprowadzone dopiero 20 marca 1883 w Paryżu w Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Umowę zainicjowało 11 państw założycielskich. Polska przystąpiła do konwencji 11 listopada 1919. W dniu 11 maja 2008 do konwencji paryskiej należały już 172 państwa. Ignacy Łukasiewicz nie starał się o przywilej pierwszeństwa ani na destylacje ropy naftowej, ani na lampę naftową. Wyznawał zasadę, że wszystko co wywodzi się z ziemi jest wspólnym dobrem i ma służyć wszystkim ludziom. Łukasiewicz chciał swoją pracą służyć ludzkości. Był przeciwny wykorzystywaniu jej do realizacji partykularnych interesów i gromadzenia dużego bogactwa.

Rockefeller w Polsce

Słynna jest pewna legenda związana z jedną z wizyt, jakie Amerykanie złożyli Łukasiewiczowi. Polski wynalazca pokazał wtedy Amerykanom wszystkie tajemnice swojego przedsiębiorstwa, w tym także cały proces od wydobycia aż po destylację. Amerykanie podobno chcieli mu wówczas za to zapłacić, jednak Łukasiewicz odmówił. Jednym z przybyszów zza oceanu, który wraz ze swoimi współpracownikami zwiedzał przedsiębiorstwo Łukasiewicza, miał być właśnie sam John Rockefeller. Amerykański przedsiębiorca miał później nazwać Polaka „wariatem”, który posiada cenną wiedzę i dzieli się nią za darmo.

Jak Rockefeller stał się bogaty

W 1870 John D. Rockefeller, wraz z kilkoma wspólnikami założyli w Cleveland w Ohio spółkę naftową Standard Oil Company. Od tamtego czasu rodzina Rockefellerów stała się światowym potentatem naftowym i w ten sposób John Rockefeller spełnił swoje marzenie z dzieciństwa i został najbogatszym człowiekiem na świecie. Gdyby nie Polak – Ignacy Łukasiewicz, nie wiadomo czy rodzina Rockefellerów byłaby dzisiaj aż tak bogata. Jeśli interesują Cię dzieje innych wielkich Polaków, zajrzyj Tutaj.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.